Davčna klinika

Obdavčen.si  ima svojo DAVČNO KLINIKO – Davčni možganski trust oziroma think tank. Obdavčen.si je zagovornik v imenu državljanov. Za odgovorno fiskalno upravljanje z denarjem davkoplačevalcev izvajamo študije javnih izdatkov in obdavčevanja. V sodelovanju s domačimi in tujimi strokovnjaki bomo oblikovali pravna mnenja in pobude za poenostavitve davčne zakonodaje. V okviru centra se bodo izvajale in spodbujale raziskave o učinkih davkov in javne porabe na gospodarski razvoj. Predmet našega raziskovanja bodo tudi pravice davčnih zavezancev, ki se uvrščajo med človekove pravice. Proučevali bomo njihovo uresničevanje v praksi v moderni demokratični družbi. Klinika bo spodbujala stike in izmenjave informacij med različnimi državami in njihovimi organizacijami.