Cilji

Temeljni cilji:
• Spodbujati davčno klimo, ki bo ugodna za posameznike in podjetja in konkurenčna z drugimi državami.
• Spodbujati pravične rešitve v davčnih zadevah, ki bi koristile vsem davčnim zavezancem.
• Pripravljati kvalitetno davčno gradivo za informiranje javnosti o aktualnih davčnih zadevah.
• Zagovarjati davčno politiko, ki zagotavlja ekonomsko rast in nova delovna mesta.
• Pospeševanje sodelovanja med davčnimi zavezanci in državo.
• Redno obveščanjem javnosti o zanimivostih in novostih na davčnem področju.
• Ozaveščanje davčnih zavezancev o njihovih pravicah in dolžnostih.
• Organizacija in izvedba izobraževalnih seminarjev z izbranimi strokovnjaki.

Za uresničevanje svojih ciljev obdavčen.si razvija različne oblike sodelovanja in izvaja naloge oz. dejavnosti, kot so: organiziranje predavanj z namenom seznanjanja z davčnim pravom, sodelovanje s sorodnimi slovenskimi in tujimi organizacijami, spodbujanje dviga davčne kulture, etike in morale, spodbujanje izobraževanja in izmenjave znanj med davčnimi strokovnjaki, državo in davčnimi zavezanci, organizacija aktivnosti in druge manifestacije, ki lahko prispevajo k uresničevanju temeljnih ciljev projekta. Obdavčen.si je ustanovljen za dvig davčne kulture in razbremenitve gospodarstva, za znanstveno raziskovanje davčnega prava, ki na podlagi svojih raziskav izdaja publikacije s področja davčnega prava, davčne kulture in ekonomije.