dve stvari sta gotovi davki in smrt

glas za celotno skupnost

NAŠI CILJI SO SKLADNI Z VAŠIMI:
• Spodbujati davčno klimo, ki bo ugodna za posameznike in podjetja in konkurenčna z drugimi državami. • Spodbujati pravične rešitve v davčnih zadevah, ki bi koristile vsem davčnim zavezancem. • Pripravljati kvalitetno davčno gradivo za informiranje javnosti o aktualnih davčnih zadevah. • Zagovarjati davčno politiko, ki zagotavlja ekonomsko rast in nova delovna mesta.

Zakaj obdavčen.si?

Slovenski davčni zavezanci nimajo glasu v javnosti in absolutno niso zadostno zastopani glede na njihovo število, pomen in vlogo, ki jo imajo v družbi. Obdavčen.si je glas davčnih zavezancev v javnosti in se bo zavzemal za njihove interese.
Dve stvari sta gotovi: davki in smrt.

Obdavčen. si želi dvigniti davčno kulturo in nuditi strokovno pomoč in podporo za oblikovanje primernega davčnega sistema z izoblikovano davčno prakso, se zavzemati za bolj smiselno razporejanje obremenitev in javno razpravljanje o pomenu davkov, delovati na področju izobraževanja in ozaveščanja, ter izvajati znanstveno raziskovalne dejavnosti na področju davčnega prava in ekonomije.

 • Slovenija

  Javni dolg: 34 milijard evrov,

 • tvoj delež

  Zadolženost na prebivalca: 16.498 evrov.

 • Dolg

  Dolg kot odstotek BDP-ja: 74,60 %.

 • Obresti

  Država letno za obresti od posojil plača 1,6 milijarde evrov.

Pravice davčnih zavezancev

pravica do informiranja in pomoči • pravica do gotovosti in vnaprej določenih davčnih pravil • pravica do nepristranskosti • pravica do zasebnosti • pravica do zaupnosti in tajnosti • pravica do pritožbe • pravica do zastopnika • pravica do vljudnosti

Stopite v stik z nami